امتحان معادلات دیفرانسیلم رو خیلی خراب کردم. نذر کردم اگه استاد کمک کرد و قبول شدم بابا مامانم و پیاده بفرستم مکه!

خدا این نذر و از ما قبول کنه...
انشالله...!

بهروز قاسمی