این روزا باید هویج زیاد بخورم ، آخه می دونی چیه؟ چشام تو این دوره زمونه نامردی رو زیاد میبینه اما مردونگی رو کم میبینه!!!

بهروز قاسمی