پاییز | kalafe.mihanblog.com
دلم در این هوای بارانی ، آغوش میخواهد نه بوسه بر لب های یخ زده ی یک ته سیگار تلخ و پرسه زدن در کوچه پس کوچه های خلوت و یک بغل تنهایی...!

بهروز قاسمی