اولین لباس مُد می دونی چی بود؟
شُــــــرت آدم که از برگ مو ساخته شده بود!

پ.ن: دادن Like نشانه ی شخصیت شماست!

بهروز قاسمی