در درون ناخودآگاه من ، سورئالی جاریست

فمینیسم ها ، زن ها را برده کرده اند و مترسک ها با کلاغ ها دوست شدند.
آدم ها ، وفادارترین حیوان های جهان اند و سگ های دیکتاتور ، در تلاش اند تا دموکراسی برقرار کنند.
کوره های آدم سوزی ، تولید مثل می کنند و حس نفرت و انتقام گیری ، جایزه ی صلح نوبل می گیرد.

امروز در درونم ، هیچکس ، جای خود نیست...
امروز ، درونم ، پر از آشوب و خستگی است

بهروز قاسمی