هِی رفیق،
یادت نره:
وقتی که تو خوابی ،
زندگی هنوز بیداره...!

بهروز قاسمی