تبلیغات
کافه کلافه !

همیشه انشاء نوشتن از مشکلات زندگی ساده از زندگی کردنه...

برای مسیح ارسطویی

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

شب هایی که نیمده ، میرند...!!!

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

حالم ، بعد نیست...!!!

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

کاریزمای تو در من جنگی به پا کرده است
این جنگ ، مرا به نابودی خواهد کشاند
و درخت سبز زندگی ام را پاییزی خواهد کرد.


بی بهانه
1/11/93 س:3

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

خسته شده ام
من از خودم و خودم از من!

از اندیشه های سرد شده و از دهن افتاده ام!
از اجتماعی بودنی هایم و تنهایی های در خلوتم
از دوست داشتن های یک طرفه و به بن بست رسیده ام
از کابوس های روزانه و بیداری های شبانه ام
از شب هوشیاری در مستی های هر شب و سیگار پشت سیگار های محدود به زمانم!

خسته ام
شکسته ام
از ملامت ها و تاسفات و خنده ها از مسخره بازی ها و بیشتر از همه ، از خـــــــــــــــودم.

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed