تبلیغات
کافه کلافه !

قمار بازارو دوست دارم...
اونا همه چیزشون رو ،
رو هیچی شرط بندی می کنند...

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

بعد خدمت ، کلافه تر از همیشه شده ام. روزگار متفاوت شده اما من هنوز همان احمق همیشگی ام!!!

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

همیشه انشاء نوشتن از مشکلات زندگی ساده تر از زندگی کردنه...

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

شب هایی که نیمده ، میرند...!!!

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

حالم ، بعد نیست...!!!

بهروز قاسمی


Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed